Pozicija kopirajtera u marketinškoj agenciji podrazumeva više vrsta poslova u okviru kreativnog tima. Oni koji nemaju iskustva u advertajzingu, često ne razumeju dobro šta sve ulazi u opis posla kopirajtera i doživljavaju ovu titulu kao nešto izuzetno primamljivo i kreativno. To je, naravno, u velikom delu tačno. Ali, hajde da pokušamo da sistematizujemo ovaj poziv i da objasnimo šta sve može biti zadatak kopirajtera.

Kopirajteri, kao što to sama reč kaže, bave se svim vrstama pisanog materijala u okviru marketinškog tima. Njihov posao je da razvija materijale za oglašavanje na televiziji, štampanim materijalima i internetu. Sve što vidimo a što je oglašavanje neke kompanije mora da prođe kroz ruke kopirajtera pre nego što se pojavi u javnosti. Pored ovoga, kopirajter sa bavi i pisanjem promotivnih tekstova za internu i javnu namenu. Veliki deo njegovog posla je vezan za reči. Zato je neophodno da osoba koja želi da se bavi ovim poslom dobro piše, kao i da poznaje pravopis i gramatiku. Iz tog razloga, veliki broj ljudi koji se bave ovim poslom dolaze sa fakulteta kao što su Fakultet dramskih umetnosti (dramaturgija), Filološki fakultet i srodni. Dakle, za početak, morate biti pismeni ili ništa od posla…

Međutim, ogroman deo posla se ne odnosi samo da ‘’pisanje reči’’, već i na osmišljavanje celih kreativnih kampanja i koncepata, u saradnji sa drugim članovima kreativnog tima. Zato je važno da kopirajter bude kreativna i maštovita osoba. Za one koji žele da počnu da se bave ovim poslom, dobro je da imaju pređašnje iskustvo u oblasti umetnosti ili kreativnog stvaralaštva.

JUNIOR KOPIRAJTER
Junior kopirajter je obično osoba sa manje od tri godine radnog iskustva u ovom poslu. Njegovi zadaci se, pre svega, odnose na onaj deo posla koji ima veze sa pisanjem tekstova, smišljanjem slogana za taktičke kampanje klijenata i slično. Kako napreduje u svom poslu i stiče iskustvo, junior kopirajter se postepeno uključuje i u kreativnije zadatke. Junior kopirajter je odgovoran Senior kopirajteru ili kreativnom direktoru, zavisno od veličine agencije i podele posla.

SENIOR KOPIRAJTER
Senior kopirajter je osoba sa pet ili više godina radnog iskustva u agencijskoj sredini. Pored poslova koje obavlja junior (a za koje se podrazumeva da ih je već odavno savladao), Senior kopirajter kreira koncepte čitavih kampanja, u saradnji sa kreativnim direktorom. Od njega se očekuje da dobro barata svim kanalima komunikacije i da bez problema može da izvrši bilo koji zadatak, bilo da se radi o promotivnom tekstu ili kreiranju televizijskog spota za klijenta. Mnogi senior kopirajteri su ujedno i kreativni direktori u svojim agencijama, što znači da odgovaraju za sav kreativni materijal, delegiraju poslove i nadgledaju mlađe kolege, ne samo kopirajtere, već i dizajnere.

U svakom slučaju, pozicija kopirajtera podrazumeva stalno balansiranje između kreativnosti i racionalnog, maštovitosti i ispunjavanja rokova, dobre ideje i razumevanja šta radi posao za klijenta… Ovaj posao ume da bude veoma zabavan. Sa druge strane, u određenim momentima, veoma podseća na bilo koji kancelarijski činovnički posao. Ono što ga čini toliko lepim i jeste ta dinamičnost i smenjivanje različitih zadataka koje treba obaviti.