Najviše pamtim neformalan, da kažem kul prisrup projektima i euforija koja nastupi kada stigne novi pič!