U Orange-u sam proveo jako kvalitetno vreme, u prijateljskoj atmosferi, radeći na velikim projektima i sa isto tako velikim klijentima. Kvalitetni međuljudski odnosi su mi pomogli da „iznesem“ najkomplikovanije projekte. Tako da je život u Orange-u dobar, samo moraš da budeš slobodan i hrabar.