Najlepše iskustvo u radu sa Orange-om je rad na dizajnu poklon dirke za donatore klavira, radionice sa zaposlenima u kreiranju novog sajta i prezentacija i istraživanje na temu Marketing strategije za privlačenje publike klasične muzike. Njihove usluge bih preporučila zato što su drugačiji, strpljivi, otvoreni i spremni da uvaže sve okolnosti i stvore proizvod koji je rezultat komunikacije sa timom. A svaki ostvareni projekat živi, inicra nove ideje, projekte i daje nove rezultate.

Oni daju dodatnu vrednost, koja se meri verovanjem u ono što rade i stvaraju.