AcademIAA je edukativni program vođen od strane istinskih lidera iz sveta marketinga i biznisa. Namenjena je studentima, mladim „marketarima“ ali i preduzetnicima sa do pet godina iskustva u struci. Postoji šest različitih modula: biznis, kreativa, mediji, digital, inovacije, istraživanje i analitika. Naš kreativni tim je dobio priliku da kreira vizuelni identitet kao i kompletnu kampanju.