Fruvita Premium

Ovo je jedan od onih primera o kojima govorimo kada treba objasniti šta to znači integrisana kampanja. U strateški važnom momentu za kompaniju Fruvita, pozvani smo da osmislimo celokupnu komunikaciju za brend Fruvita Premium. Realizacija projekta je podrazumevala, praktično, sve što vam padne na pamet: dizajn pakovanja, komunikacionu strategiju i realizaciju aktivnosti u BTL, ATL kanalima, realizaciju POSM materijala i digitalne aktivacije.