Sa neizmernim zadovoljstvom ali i čašću već dve godine uživamo kreirajući promotivne materijale za predstave ovog pozorišta.

Jugoslovensko dramsko pozorište postoji od 1947. godine kao reprezentativno pozorište nadnacionalnog karaktera te je naša odgovornost time još veća.

Klasika na nov način, domaća i strana, savremeni prekretnički komadi, a uvek i na prvom mestu domaći tekstovi su stubovi na kojima, u skladu sa sopstvenom tradicijom, počiva visoka zgrada duha, stila i ukusa zvana JDP.

Prisustvujemo procesu stvaranja predstava od samog početka, preko proba, do premijere. Beležimo svaki trenutak kroz fotografije koje koristimo kao osnovno vizuelno sredstvo za billboarde i sve prateće programe.