Velimir Ćurgus Kazimir

U agencijskom radu uvek ima poslova koji se pamte. Da li je to zbog klijenta, interesantih dogodovština ili zadovoljstva nakon završenog posla? Takav je rad na sajtu kazimir.rs. Pamti se po Velimiru Ćurgus Kazimiru, svestranoj ličnosti, piscu, novinaru, uredniku, umetniku, osnivaču NUNS-a, direktoru Ebarta. Pamti se po zadovoljstvu u radu na vizuelnom  identitetu, web dizajnu i programiranju online publikacije Muzeja Melanholije baziranog na Kazimirovom dnevniku.