Magna Pharmacia

Još jedna u nizu uspešne i kreativne saradnje je rad na unapređenju on line poslovanja sa kompanijom Magna Phamacia. Sjajne ideje, ljudi, energija učinili su da Magna sajt bude još bolji, atraktivniji i inovativniji. Odlična atmosfera tokom photo shootinga doprinela je da ceo tim bude sjajno predstavljen a sve u skladu sa energijom i poslovima koje vode.

Magna Pharmacia utiče na poboljšanje zdravlja ljudi nudeći najsavremenija medicinska sredstva.

Nastavljamo saradnju u duhu inovacija sa težnjom da budemo zajedno što uspešniji i bolji u svim budućim poslovnim izazovima.