Red Bull

Orange Studio kao da je specijalizovan u pravljenju uspešnih kampanja za energetska pića. Možda je to i logično, s obzirom na to da za ovoliku kreativnost treba i mnogo energije. Naša dugogodišnja saradnja sa Red Bull-om, rezultirala je nebrojenim izrađenim promo materijalima, promocijama, BTL aktivacijama, kampanjama, kao i realizacijom vizuelnog identiteta za prvo učešće Srbije na međunarodnom takmičenju u Leage of Legends!