UNDP

Program Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP) sprovodi različite projekte u oko 170 zemalja, uključujući i Srbiju. Veoma smo ponosni na to što su nas zvali da za njih realizujemo dva četvorogodišnja projekta koji podižu svest o potrebi da se zdravo živi i štiti životna sredina. Uživali smo u realizaciji projekata “Pedibus – đaci vole peške do škole“ i “Bicikliraj Beogradom“ svesni toga da radimo nešto korisno za sredinu u kojoj živimo.