unicef

Projekat koji je pokrenuo UNICEF “Škola bez nasilja“ je jedan od najvažnijih koje smo realizovali, i to, u periodu od nekoliko godina. Osmislili smo komunikaciju kroz sve kanale koje su nam bili na raspolaganju: ATL (TVC, print, OOH), BTL (POSM), digital (FB & veb baneri), jer smo bili ubeđeni u to da ne može previše da se govori o nasilju u školama i da je ovo tema kojoj svakoga dana moramo da se vraćamo kao društvo u celini.