V Vodka

U sklopu naše uspešne saradnje sa kompanijom Si&Si dobili smo zadatak da osmislimo komunikaciju za još jedan njihov brend – V vodku. Shvatili smo da je ovo važan zadatak, pa je na kraju i osvanuo slogan za piće koji glasi: Važno je! Proizvod smo reklamirali tako što smo prvo osmislili kreativnu strategiju, pakovanje i onda krenuli u akciju – komunikacija je vršena kroz ATL (TVC, OOH, print) i BTL (POSM, event) kanale.