Kraj godine je za sve nas veliki finiš koji često završavamo kreirajući kalendare za narednu godinu.

Ovog puta sve se spojilo u jednom: dragi prijatelji kao klijenti, zabavna atmosfera na fotografisanju kao neka vrsta teambuliding-a za najvažnije hotele u gradu i na kraju, prefinjen minimalistički dizajn.

Naš Vekol DMC je više od klijenta, oni nam nisu samo poslovni partneri nego prijatelji za ceo život.

I zato u Novoj 2023. očekujte od nas zajedno mnogo novih kreativnih zajedničkih projekata.

Nazdravimo novim poduhvatima koji su pred nama!