Za kraj godine od nas: spoj lepog i korisnog. Za našeg dobrog prijatelja i vrsnog umetnika Zorana Velimanovića smo dizajnirali i kompletno uredili njegovu prvu retrospektivnu knjigu pod nazivom „Objekti“ koju prati billboard kampanja sa najavom promocije.

Rad na ovom projektu je obeležila sjajna atmosfera sa velikim entuzijazazmom i kreativnom energijom.